You are here: Home سایر پایگاهها سایر پایگاهها

سایر پایگاهها

PDFچاپنامه الکترونیک
آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 23:17 نوشته شده توسط Administrator سه شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 23:03
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045