You are here: Home
پرتال اداره کل امور عشایر استان اردبیل

توليد شير

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:15
منتشر شده در لبنیات

توليد  شير

اهميت توليد شير بهداشتي و مصرف گسترده آن در بين خانوار هاي مختلف و همچنين نقش ارزنده آن در افزايش درامد سرانه خانوارهاي عشايري و با توجه به اين امر كه در سال 1387 عشاير استان با توليد 43525 تن شير از مجموع كل شير توليدي استان كه 414380 تن مي باشد ، 10.5 درصد شير توليدي استان را به خود اختصاص داده ا ست .

در آمد حاصل از توليد شير و فراورده هاي لبني به طور متوسط در سال5/34ميليارد  ريال مي باشد ، كه سرانه در آمد ناخالص عشاير از توليد شير 27 ميليون ريال مي باشد .عمده محصولات توليدي از شير خام شامل پنير ، كره و كشك مي باشد .در صورت برنامه ريزي دقيق تر واستفاده مطلوب تر از ابزارهاي توليد ، اين ميزان قابل افزايش خواهد بود .

جهت تحقق اين امر پيشنهاد مي گردد :

1- از پتانسيل هاي موجود در منطقه به خصوص كارخانه صنايع تبديلي شركت كشت و صنعت مغان در زمينه تبديل اين محصول ارزشمند به فراورده هاي شيري از طريق تجهيزات و تمهيدات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري .

2- اختصاص تسهيلات بانكي به امكانات دولتي در حد مقررات و خريد كاميون هاي يخچال دار و با استفاده از توان پرسنلي و تجهيزات اتحاديه به شركت هاي تعاوني شير توليدي خانوارهاي عشايري جمع اوري و از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت به كارخانجات صنايع تبديلي استان هاي همجوار انتقال داده شود .

3- از طريق ارائه تسهيلات به بخش خصوصي در مناطق عشايري كارخانجات تبديلي كوچك با توجه به پتانسيل بالاي مواد اوليه موجود در منطقه راه اندازي گردد و به هدف هر الاچيق يك كارگاه توليدي ايجاد شود .

 

جدول توليدات لبني خانوار عشايري استان اردبيل

رديف

نام محصول لبني

نام ماده يا مواد اوليه

تعداد افراد شاغل

ميزان توليد ساليانه (كيلوگرم)

هزينه توليد هر كيلوگرم

(ريال)

مبلغ فروش هر كيلوگرم (ريال)

درآمد ساليانه فروش (ميليون ريال)

زن

مرد

*خود صرفي

دگرمصرفي

1

شير خام

شير

21017

26820

1088123

20674346

6800

8420

174078

2

پنير

شير

-

-

2180000

3250000

32000

50000

162500

3

كره

شير

-

-

59465

32020

45000

70000

5/2241

4

كشك

شير

-

-

428000

230000

15000

25000

5750

جمع كل

-

-

21017

26820

3755588

24186366

98800

153420

5/344569

صنايع دستي

دوشنبه, 14 اسفند 1391 11:20
منتشر شده در صنایع دستی

توليد پشم

در مناطق عشايري استان اردبيل هدف از پرورش گوسفند و بره در درجه اول توليد گوشت و عرضه آن به بازار مصرف و در درجه دوم توليد شير جهت تبديل به فراورده هاي مختلف و در درجه سوم توليد پشم مي باشد . كه به عنوان ماده اوليه براي صنايع مهم مثل پارچه بافي ، ريسندگي ، فرش بافي ، نخ هاي پشمي  مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقايسه آمار سال 1377با سال 1387 نشان دهنده اين است كه به دليل كاهش تعداد دام سبك (گوسفند و بز ) و افزايش دام سنگين در بين عشاير ميزان توليدپشم  از 1600 تن در سال 1377 به 1515 تن در سال 1387 رسيده است كه 3/5- درصد كاهش  نشان مي دهد .

براساس سرشماري سال 1385 توليد پشم كل استان 18685 تن بوده كه از اين مقدار حدود 81  درصد پشم توليدي استان توسط جامعه عشايري استحصال شده است.

سهم درآمد سرانه هر خانوار عشايري از توليد پشم بالغ بر 5/1 ميليون ريال مي باشد .

به منظور افزايش توانمندي در اين بخش و استفاده بهينه ازآن پيشنهاد مي گردد :

1 – ايجاد صنايع تبديلي مثل كارخانجات ريسندگي و بافندگي و ... در مناطق عشايري

2 – توليد پشم در بين خانوارهاي عشايري ازطريق ارائه آموزش هاي لازم از حالت سنتي خارج و بصورت صنعتي و نيمه صنعتي تهيه گردد .

3 – راه اندازي صنايع جانبي از قبيل رنگرزي پشم در مناطق عشايري

مقدار توليد پشم، مو و كرك انواع دام عشاير بر حسب استان اردبيل  1387 (كيلوگرم)

جمع

گوسفند

بز

شتر

مقدار توليد پشم

مقدار توليد مو و كرك

مقدار توليد پشم

مقدار توليد مو و كرك

مقدار توليد مو و كرك

ييلاق

1009189

332

1009189

294

38

قشلاق

1514712

500

1514712

393

107

صنايع دستي

غنای جاذبه های باستانی ، تاریخی ، طبیعی ، فرهنگی و مردم شناسی این سرزمین است که ایران را به عنوان یکی از ده کشور اول جاذبه ها و جهانگردی مطرح نموده است ولی مسئله اینجاست که اکثر کوششهایی که در این زمینه انجام گرفته است حول محور آثار تاریخی و باستانی و جاذبه های طبیعی صورت گرفته و موضوع مردم شناسی اقوام ایلات و عشایر ، طیف متنوعی از تولیدات آنها مبتنی بر خلاقیتهای هنری در قالب انواع مختلف رشته های صنایع دستی و آداب و رسوم و شیوه های معیشتی چند هزار ساله منطبق با شرایط اقلیمی کمتر مورد توجه برنامه ریزان و تورگردانان واقع شده است . در واقع باید گفت صنایع دستی از چنان غنای فرهنگی و تمدنی در ابعاد مختلف آن برخوردار هست که هر قطعه از آن به تنهایی می تواند حاوی و معرف بسیاری از آثار تمدن آن منطقه باشد .

صنایع دستی جامع عشایر استان از نظر مواد اولیه عمدتاً وابسته به دامهای عشایر می باشند از مهمترین صنایع دستی رایج در مناطق عشایری می توان به گلیم ، جاجیم ،‌ قالی و قالیچه در اولویت اول و در مراحل بعدی می توان به پلاس ، حصیر ، کلاه ، خورچین ، دستکش ، شال گردن و غیره اشاره نمود .

براساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده سال 1387 صنایع دستی در مناطق عشایری ( استان و کل کشور ) نسبت به سال 1377 از رونق کمتری برخوردار بوده و از تعداد شاغلین در این بخش کاسته شده است. طبق نتایج سرشماری سال 1377 تعداد 885 خانوار عشایر استان به تولید قالی و قالیچه اشتغال داشتند این رقم در سال 1387 به 445 خانوار کاهش یافته است بطوریکه تولید انواع صنایع دستی جامعه عشایر استان در مقطع آماری 87-1377 بصورت چشمگیر کاهش یافته است این کاهش در قالی و قالیچه 7/49 درصد ، گلیم ،‌ جاجیم و ورنی 69 درصد و پلاس 2/87 درصد بوده است این روند با کمی تغییرات در جامعه عشایر کل کشور هم صدق می کند .

براساس بررسیهای بعمل آمده عوامل زیادی در کاهش تولید صنایع دستی در میان  جامع عشایر استان و کل کشور دخیل هستند که از جمله آن می توان به کمبود وجود بازار فروش ، گران شدن مواد اولیه ، ناکافی بودن حمایت مسئولان و دستگاههای ذیربط و ...  اشاره نمود . در جداول ذیل صنایع دستی خانوارهای عشایر استان و کل کشور برحسب خانوار و مقدار تولید و فروش صنایع دستی در مقطع آماری 87-1377 ارائه شده است .


قالي، قاليچه و گبه

(متر مربع)

گليم و زيلو

(متر مربع)

ورني و جاجيم

(متر مربع)

پلاس

(چادر)

(متر مربع)

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

ييلاق

260

1398

809

147

1690

583

216

2001

660

150

626

--

قشلاق

445

2645

1698

201

2086

858

969

7948

5216

166

681

--

 


حصير

(متر مربع)

خورجين، توبره و مشابه (عدد)

چوقا يا برك و مشابه

(عدد)

كلاه، دستكش، جوراب و گيوه و پاپوش

(عدد / جفت)

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

ييلاق

71

1588

--

46

114

5

28

101

5

281

1759

263

قشلاق

104

3033

169

66

182

30

32

109

6

308

1949

268

جلسه در مشگين شهر

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:55
منتشر شده در زنان عشایر

برگزاری اولین جلسه بررسی مشکلات مرتبط با زنان و خانواده شهرستان مشکین شهر به همراه خانم جعفری مشاور محترم استاندار در اموربانوان و خانواده در مورخه 19/4/90 در فرمانداری شهرستان مشکین شهر با حضور مشاور امور بانوان دستگاههای دولتی صورت گرفت./

صندوق اعتبارات خرد زنان

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:54
منتشر شده در زنان عشایر

اولین جلسه توجیهی صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر در مورخه 8/3/90با حضور اعضای صندوق در منطقه اوجور سرعین تشکیل یافت .

گرامیداشت هفته زن

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:52
منتشر شده در زنان عشایر

گرامیداشت هفته زن

در راستای گرامیداشت هفته زن و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم دیدار از خانواده معظم شهداء عشایری سرعین با حضور نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان فوق و همکاری این مدیریت با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و فرمانداری در مورخه 1/2/90 صورت پذیرفت .

عملكرد مديريت امور عشاير استان اردبیل در حوزه توانمنديهاي زنان و دختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

عملكرد مديريت امور عشاير در حوزه توانمنديهاي زنان ودختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

 

1- صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران عشاير:

اين طرح حمايتي از زنان كارآفرين ودر راستاي محروميت زدايي وتوجه به زنان عشايري بعد از انجام نيازسنجي در منطقه ومشخص شدن ومطالعه در خصوص الگوهاي مصرفي واشتغالزائي منطقه صورت گرفته است.

توانمندسازي مالي زنان عشاير وحمايت مالي از اين قشر باعث مي شود آنان افرادي پرانرژي وداراي روحيه اعتماد به نفس نوآور، مسئوليت پذير وبا قدرت نسبت به حل وفصل مشكلات خود اقدام كنند وتوان استفاده از منابع مالي ومحيطي را داشته باشند وهمچنين بعنوان گرداننده طرح اقتصادي علي الخصوص در زمينه صنايع دستي كه ريشه در فرهنگ جامعه ايران دارد قدم مثبتي باشد. بعد از تزريق سرمايه از طرف دفتر امور زنان رياست جمهوري به صندوقها وواريزي سهام هر يك از اعضاء نوبت به گروه بندي ووام دهي در يك فاصله استراحت بعد از تزريق وام ميباشد كه اعضاء وسهام داران عضو صندوقها وامهاي دريافتي را با كارمزد ناچيز در حدود(4-10%) به صندوق بازپرداخت مي كند تا به تناسب همه اعضاء از فعاليت اقتصادي صندوقها بهره مند شوند

 

 

«صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران »

ردیف

شهرستان

قشلاق

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی ریال

1

مشکین شهر

نوری کندی

فرش

33

2/500/000

60/000/000

2

سرعین

اوجور

کشاورزی و دامپروری

11

36/000/000

40/000/000

3

خلخال

غفور آباد

گیاهان داروئی، قارج ، پرورش مرغ

23

24/000/000

80/000/000

4

بیله سوار

حاج سلیمان

پرورش غاز ، بوقلمون ، مرغ و ...

16

4/200/000

40/000/000

 

2- تشكيل تشكلهاي تعاوني زنان ودختران عشاير:

اهدافي كه اين مديريت در ارتباط با ايجاد تشكلهاي تعاوني زنان عشايري دنبال مي كند عبارتند از ايجاد اشتغال، سازماندهي مشاغل،افزايش درآمد واز همه مهمتر زمينه سازي براي حضور زنان عشايري در فعاليتهاي اجتماعي واقتصادي، همچنين بوجودآوردن روحيه خود باوري در اين قشر زحمتكش جامعه وسياستهايي مانند توسعه، گسترش، حمايت وتثبيت تعاونيهاي مرتبط را همراه با آموزشهاي خاص دنبال مي كند وظايفي كه اين مديريت در خصوص تشكلهاي تعاونيهاي زنان بر عهده داردبرنامه ريزي درجهت شناسايي ومعرفي مشاغل وحما يت از شكلهاي اقتصادي وهمچنين توسعه تقويت وتثبيت تعاونيهاازطريق بازاريابي است كه در ابتدا با حضور 7 نفر عضو تشكيل مي يابد وبعد به تناسب افزايش فعاليت اقتصادي تعداد اعضاي تعاوني نيز رو به افزايش مي رود.

 

«تشكلهاي تعاوني زنان ودختران»

ردیف

شهرستان

قشلاق

نام شرکت تعاونی

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی (ریال )

1

مشگین شهر

نوری کندی

نوری کندی مشیران

فرش ابریشم

30

1/500/000

60/000/000

2

مشگین شهر

قلدور کهلی

ایپک قره داغ

فرش ابریشم

31

15/500/000

40/000/000

3

پارس آباد

حاج ایمان کندی

شهد شفاف مغان

زنبور عسل، بلدرچین

30

6/000/000

37/500/000

4

پارس آباد

اسماعیل کندی

فرش بافان

تابلو فرش

25

2/500/000

20/000/000

5

پارس آباد

بران

نگبن

ورنی بافی

29

2/900/000

20/000/000

6

گرمی

لکرآباد

انل سون

ورنی بافی

24

12/000/000

20/000/000

7

گرمی

درگاهلو

حریربافت

ورنی بافی

30

300/000

20/000/000

8

گرمی

تکبلاغ

ماهان

ورنی بافی

9

900/000

10/000/000

9

گرمی

سروآغاجی

سروآغاجی

ورنی بافی

25

1/250/000

25/000/000

 

3- طرح پرورش گوسفند داشتي توسط زنان سرپرست خانوار:

 

طرح پرورش گوسفند داشتي مغاني به دليل اينكه تمام زنان عشايري با اين حرفه آشنائي كامل دارند واز طرفي منطقه ووجود مراتع وسيع چرا زمينهاي كشاورزي مي توانند خوراك نيمي از سال دامهاي كوچكي از قبيل گوسفند را فراهم كند در ضمن به دليل همراهي آنان با گله در اين 6 ماه نياز به هزينه نگهداري در محيط بسته نداشته (فصل كوچ) در نتيجه توانسته بعنوان طرح موفق در جهت ايجاد اشتغال مولد براي هر خانوار عشايري موثر باشد. اين طرح كه در قالب يك طرح حمايتي از زنان عشاير سرپرست خانوار ويا بدسرپرست ودختران جوان عشايري مطرح بوده توانسته در جهت بهبود وضعيت اقتصادي خانوار عشايري وهمچنين باعث تشويق وترغيب زنان عشايري در انجام امورات مربوط به فعاليتهاي كشاورزي ودامپروري بشمار آمده است. در اجراي اين طرح كه حداقل واگذاري ميش داشتي به هر فرد 16-10 رأس مي باشد وبصورت اماني در اختيار هر زن سرپرست خانوار براي مدت حداقل پنج سال قرار گرفته است. اعتبار اين طرح از محل اعتبارات مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري تأمين شده است.

 

طرح پرورش گوسفند داشتي

ردیف

شهرستان

قشلاق

تعداد دام تحویلی

1

مشگین شهر

جبدرق

10

2

پارس آباد

قنبرلو – حاج میر قورچای

20

3

بیله سوار

خان گلدی – اسماعیل خان

20

4

گرمی

چات

5

 

4-طرح آموزش براي زنان ودختران عشاير:

با عنايت به اينكه نيمي از جمعيت عشايري را زنان عشايري تشكيل مي دهند وبخش عظيمي از اين جمعيت فاقد مهارت وآموزش لازم بوده وبصورت غيرفعال به سر مي برند وبخش قابل توجهي نيز با بهره وري نيروي كار ودوشادوش مردان در عرصه هاي توليد مشغول فعاليت هستند لذا در اين راستا ارايه آموزشهاي ترويجي وبهداشت در ميان زنان بازده مضاعف داشته واين مديريت در طي چندين سال شروع به ارايه دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت زنان ودختران در جهت بالا بردن سطح بهداشت به دليل نحوه خاص زندگي عشايري وعدم دسترسي به مراكز بهداشتي ونيز عدم برخورداري از رسانه هاي گروهي وسايل ارتباط جمعي وهمچنين ارائه آموزشهاي ترويجي كشاورزي ودامداري وفني وحرفه اي جهت تقويت ومهارت موجود در بين زنان ودختران عشاير نموده است ومراكز فني وحرفه اي شهرستانها وهمچنين مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها ومعاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري، جمعيت هلال احمر، مراكز بهداشت ادارت منابع طبيعي شهرستانها همكاري شايسته اي بعمل آورده اند.

 

دوره آموزش انجام يافته

ردیف

عنوان پروژه

واحد

سال

85

سال

86

سال

87

سال 88

1

آموزش و تربیت مددکار عشایر

نفر روز

1340

375

200

1636

2

آموزش جایگزینی سوخت فسیلی

نفر روز

500

82

617

1000

3

آموزش فنی و حرفه ای

نفر روز

57

707

2358

900

4

آموزش صنایع دستی

نفر روز

--

--

450

336

5

آموزش طرح رحمت با همکاری تبلیغات

نفر روز

--

--

36188

--

جمعیت

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:37
منتشر شده در آمار و سرشماری ها

جمعیت :

باتوجه به وجه تمایزی که جامع عشایری نسبت به سایر جوامع ( شهری و روستایی ) دارند سرشماری این جامعه به لحاظ شرایط اکولوژیکی و منحصر به فرد در مناطق ییلاقی صورت می گیرد . براساس نتایج سرشماری اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده  در مقاطع آماری 1366 ، 1377 و 1387 جمعیت عشایر  استان اردبیل در دوره قشلاقی به ترتیب 42763 ، 72213 و66521 نفر بوده است همچنین جمعیت عشایر  استان اردبیل در همین دوره در دهه های آماری فوق به ترتیب 7/3 ، 5/5 و 6/5  درصد جمعیت عشایر کل کشور را شامل می گردد . جدول صفحه بعد روند تغييرات جمعيتي استان را بر اساس سرشماري عشايري 1366-1377-1387را نشان مي دهد .

روند تغييرات تعداد خانواروجمعيت عشايري استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري عشايري 1387-1377-1366

سال انجام سرشماري عشايري

دوره استقرار

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

بعد خانوار

نسبت جنسي

نرخ باسوادي

*

درصد بيكاري

*

نرخ رشد بين

دوسرشماري

1366

ييلاق

3482

28668

2/8

114

==

==

==

قشلاق

5284

42763

1/8

109

==

==

==

1377

ييلاق

6633

45638

8/6

109

04/59

33/

92/5

قشلاق

10778

72213

7/6

107

8/55

51/

9/6

1387

ييلاق

8186

43296

29/5

110

69

4/1

51/-

قشلاق

12818

66521

19/5

108

67

1/1

8/-

ماخذ :  مرکز آمار ایران

 

بر اين اساس ميزان با سوادي سير صعودي داشته ولي نرخ رشد جمعيت در فاصله سالهاي 87-77 سير نزولي داشته است.

تغییر  و تحولات جمعیت عشایری

استان اردبيل در فاصله دو سرشماري 1366 و 1377 با انتزاع قسمتهايي از استان آذربايجان شرقي ايجاد شده است . لذا آمار دقيق سرشماري سال 1366 را ندارد بلكه با بررسي جمعيت شهرستانها و طوايف و ايلها ي استان آذربايجان شرقي و تجزيه و تحليل دوره هاي استقرار عشاير در ييلاق و قشلاق اقدام به تهيه آمار سال 1366 براي استان اردبيل نموده است .

طی دوره آماری 66 - 1377 جمعیت عشایر استان در قلمرو قشلاقی از 42763 نفر در سال 1366 با رشد سالانه 9/4  درصد به 72213 نفر در سال 1377 افزایش یافته  است ( این روند با شدت کمتر در جمعیت عشایر کل کشور هم اتفاق افتاده است ) به نظر میرسد  افزایش جمعیت عشایری در استان اردبیل در سال 1377  به شرح ذیل بوده است :

1-    با توجه به اینکه نخستین سرشماری عشایر کوچنده  در سال 1366 در قلمرو ییلاقی انجام گرفت  لذا امکان کم شماری جمعیت عشایری بدلیل پراکندگی  ، متحرک بودن  جمعیت عشایری ، صعب العبور بودن مناطق ییلاقی و کمبود امکانات و نیروی انسانی و غیره وجود دارد.

2-   بعد از جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجانشرقی در سال 1372 و سعی و تلاش مجدانه متولیان سرشماری بمنظور تحت پوشش قرار دادن تقریبا کلیه استقرارگاههای جمعیت عشایری موجب افزایش جمعیت عشایر در این استان گردید ، در این مورد می توان به سرشماری جمعیت عشایری شهرستان خلخال اشاره کرد که نخستین بار در سال 1377 سرشماری شد .

3-     افزایش رشد طبیعی جمعیت .

4-   در دهه 77 – 1387 جمعیت عشایر استان در دوره قشلاقی از 72213 نفر در سال 1377 با رشد منفی سالانه 8/0 درصد به 66521 نفر در سال 1387 کاهش نشان می دهد . (این روند در جمعیت عشایر کل کشور هم اتفاق افتاده است ) کاهش جمعیت عشایری استان و کل کشور حاکی از کنترل رشد جمعیت در نتیجه اعمال سیاستهای کنترل جمعیت و همچنین افزایش روند مهاجرتهای جامعه عشایری به شهرها و روستا در اثر پایین بودن استانداردهای زندگی در مناطق  عشایری به همراه مسائل و مشکلات اجتماعی – اقتصادی از عمده ترین دلایل مهاجرت و کاهش جمعیت عشایری در کنار کاهش طبیعی رشد جمعیت است .

با بررسی تغییر و تحولات جمعیت عشایری  استان به این نتیجه می رسیم که جمعیت عشایری استان نسبت به جمعیت عشایری کل کشور در سه دهه اخیر افزایش یافته است و در مقایسه با جمعیت کل استان در دوره 66 – 1377  افزایش نشان می دهد اما در دهه 77 – 1387 کاهش یافته است  بنظر می رسد علت کاهش جمعیت عشایری همانند جمعیت  روستائیان که در بخش بررسی اجمالی استان اشاره شد محدودیت های محیط اجتماعی – اقتصادی و مهاجرت روستائیان و عشایر  به شهرها در این مناطق می باشد .

پیش بینی جمعیت عشایر استان باتوجه به نرخ رشد منفی سالانه در مقطع آماری سال 87-1377 در 10 سال آینده ( از سال 1387 الی 1397 ) از 66521 نفر در سال 1387 به 61325 نفر در سال 1397 کاهش خواهد یافت این در حالی است تعداد خانوار به دلیل رشد سالانه 74/1 درصد از 12818 خانوار در سال 1387 به 15172 خانوار در سال 1397 افزایش می یابد

با عنایت به کمبود امکانات آموزشی ، رفاهی ، زیربنائی ، بهداشتی و غیره و همچنین نا کافی بودن  زیرساختهای لازم جهت اشتغال پایدار و جذب نیروی کار در مناطق روستایی و عشایری ،  سبب کاهش جمعیت عشایر در دوره آماری 87-1377 شده، اما باتوجه به سیاستهای دولت مبنی بر ارتقای شاخصهای برخورداری در مناطق روستایی و عشایری و ایجاد بسترهای اشتغال زا در این مناطق امکان تثبیت جمعیت عشایری در سالهای آینده محتمل است .

معرفی ایلات و طوایف کوچنده

دوشنبه, 14 اسفند 1391 09:23
منتشر شده در طوایف و تیره ها

معرفی ایلات و طوایف کوچنده

بر اساس نتایج سرشماری اجتماعی – اقتصادی سال 1366 ، عشایر استان از دو ایل بنامهای شاهسون و قره داغ – ارسباران و سه طایفه مستقل فولادلو ، شاطرانلو و حاج آلو تشکیل شده است . از میان ایلات و طوایف مستقل استان ایل شاهسون بزرگترین ایل استان و نیز سومین ایل بزرگ کشور می باشد . این ایل از 43 طایفه ، 241 تیره و 1527 اوبه تشکیل شده است که اسامی طوایف و تيره هاي  ایل شاهسون در جدول ذيل ارائه شده است .

 

تعداد ايلات، طوايف مستقل و زير رده هاي آنها بر اساس نتايج سرشماري عشاير كوچنده استان اردبيل سال1387

دوره استقرار

تعداد ايلات

تعداد طايفه مستقل

تعداد طايفه

تعداد تيره

تعداد كوچكترين رده

ييلاق

2

3

*

*

*

قشلاق

2

2

43

241

1527

 

* درنتايج تفصيلي سرشماري سال 1366 اطلاعات در خصوص طوايف و ايلها به تفكيك دوره قشلاقي و ييلاقي و بر حسب شهرستان مشخص نشده است .

جدول صفحه بعد اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره  قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387 را نشان مي دهد.

 

اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره  قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387*

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ايل شاهسون

1- طایفه طالش میکائیلو

1-  تيره قزیل کچی  2- تیره قره باغ لار  3- تیره نوردلو

4- تیره جانیارلو  5- تیره بنیه لر   6- تیره ملالو

2- طایفه عیسی لو

1- تیره حبیب اله بیگلو  2- تیره اروجلو   3- آقا حسین بیگلو

4- عیسی لو      5- هامپا   6- عباداله بیگلو

3- طایفه سیدلر

1- سیدی    2- ملی   3- کورلار

4- طایفه کور عباسلو

1- تیره ترید   2- کورلار    3- عزیز لو

5- طایفه مرادلو

1- تیره مرادلو

6- طایفه گیکلو

1- نظرلو 2- طومارلو  3- عباسعلی  4- خلیل لو  5- گل میرزالو
6- رمضانلو  7- قیطرانلو  8- صفرلو  9- مصطفی لو  10- قره پتخلی 11- خان حسین لو 12- آبشلو 13- اروجلو 14- حاجی حسنلو 15- جبلو 16- حاجی ایمانلو 17- گون اولی 18- مدینه لو19- بوزاغلو 20- موسی لو 21- حاجی جعفرلو  22- میرزاعلی23-آقا حسنلو 24- حاجی الهویردی 25- محمد علی

7- طایفه اجیرلو

1- سرودلو 2- شین لو 3- هدیلو 4- حلاجلار 5- بدلی 6- کوسه لر 7- اروسلو 8- اجیرلو 9- اسماعیلو 10- امیرخانلو 11- اروجلو  12- طورون13- قره سقال 14- یعقوبگلو

8- طایفه حسینکلو

1- حاجی عابلي 2- قاسم خانلو 3- خزیلی 4- کچلر 5- میر علملو 6- لله لو 7- عباسقلو 8- امیرلو 9- اروجلو

9- طایفه بالابیگلو

1- شهبازی 2- اعلائی 3- آقائی 4- نصیری 5- بایرامی 6- خلفلو

10- طایفه بیگ باغلو

1- حاجی علی حسنلو 2- حاتم خانلو 3- آغ ساغلو

11- طایفه کلاش

1- بدیر خانلو 2- پاشالو

12- طایفه ساری نصیرلو

1- ساری نصیرلو

13- طایفه خامسلو

1- خامسلو   2- آلش

14- طایفه رضا بیگلو

1- رضا بیگلو

 

* در نتايج سرشماري سال 1366 اطلاعات  در خصوص طوايف و ايلها به تفكيك دوره قشلاقي و ييلاقي بر حسب شهرستان مشخص نشده است .

 

ادامه جدول اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ايل شاهسون

15- طایفه بیگدیلو

1- گوشلو 2- معصوملو 3- بالاخانلو 4- ساری گبلو 5- علیمرادلو

16- طایفه جلودارلو

1- حسن علیلو 2- ولی مملو 3- عزیزلو 4- نریمانلو 5- یاخونلو 6- جعفرخانی 7- اسماعیل خانلو 8- عیوضعلی 9- قهرمان 10- حاج سلیمانلو

17- طایفه تکله

1- صغیرلو 2- یارال اوند 3- كلوان 4- شاه قزلی 5- ایوادلو 6- حاج زری7- تخمارلو  8- قره لر 9- کول آباد

18- طایفه گبلو

1- احمد لو 2- ایمانلو 3-  غنيم لو  4- قره گبلو       5- مصطفی لو

19- طایفه قره جبدرق

1- گل محمد  2- عطائی  3- نورد لو

20- طایفه آرالو

1- آرالو

21- طایفه قوتلار

1- نجف لی 2- قره جالو 3-   عجم علي 4- تقی بیگلو  5-  حاج زينالو       6- عیسی لو 7- جن لر  8- حاجی محمد لو

22- طایفه مغانلو

1- جلیل لو 2- بجروان 3- گویجه لر 4- گونشلی 5- رضا بیگلو 6- شیرعلی 7- حاج لطف اله 8- الجلر 9- حاج علي لو 10- علیقلو 11- موزیک لر12- رضاقلی لو 13- بگ لر ( قنبرلو ) 14- طوماغانلو 15- خرده پای16-صوفیلر 17- قره ولی 18- دلی لر 19- قره لر 20- ملک لر

23- طایفه قوجابیگلو

1- نور اله بیگلو 2- نصراله بیگلو 3- ایلار 4- خسرولو 5- جوروق بیگلو6- کردلر 7- سردارلو 8- حاج خانلو 9- هامپا 10- تپلی 11-شاه مار بيگلو

24- طایفه جهان خانملو

1- شاملو 2- قره ولیلو 3- شاه مرادلو 4- احمد لو و شکرلو 5- آقا حسن لو

25- حسین حاجیلو

1- قره داغلو 2- تقی لو 3- جارایلو 4- حاجی حسنلو

26- طایفه ساربانلار

1- آقابابالو 2- علی اکبر لو 3- آقا مرادلو 4- جوروقلو

27- طایفه هومونلو

1-  اله ورني 2- قباد  3- تکه چی

28- طایفه عربلو

1- سعید یارلو 2- منصور خانلو

29- طایفه شاه علی بیگلو

1- شاه علی بیگلو

 

 

30- طایفه مستعلی بیگلو

1-   مشي لو   2- نصیرلو 3-همت عليلو 4- زیادخانلو 5- اسد لو 6- صادقلو

 

 

31- طایفه قره لر خیاوی

1- موسی لو 2-  سويلش 3- حاجی قربانلو 4- استاد محمدلو 5- عجم

 

 

32- طایفه لاهرود

1- حاج اسماعیل پور 2- سلیمانلو 3- بسدي4- میرزامراد 5- ایمان علیلو

 

 

33- طایفه آیواتلو

1- آقارضالو 2- حسین لو 3- قربان لو

 

 

34- طایفه ساری خانلو

1- ساری خانلو

 

 

35- طایفه جعفرلو

1- جعفرلو

 

 

36- طایفه حاجي خواجه لو

1- پولادخانلو2- نریمانلو 3- قیطرانلو 4- قره گوزلو 5-  حاجي محمد خانلو 6- قره حسنلو 7- قهرمانلو 8- حاجی اسدلو 9- حاجيلو 10- ماشيلو 11- ابیش لو 12-حاجی محمدلو 13- رستم خانلو 14- عیوضلو 15- آقا قارداشلو

 

 

37- طایفه یکه لو

1- رستملو

 

 

38- طایفه ساری خان بیگلو

1- کورلار 2- امین زاده 3- مصطفی لو 4- عابدینی 5- قره قاسملو 6- اله قلی بیگلو 7- عبداله بیگلو 8- اله ویردی بیگلو 9- عباس بیگلو 10- شاهرضالو  11-آقاجان بیگلو

 

 

39- علی بابالو

1- بیگ آلو 2- هموارکندی 3- قوتوربلاغی 4- نظرعلی بلاغی5- قره موسی لو

 

 

40- طایفه خلیفه لو

1- حاجی شهبازخان 2- طاهرلو 3- حاجی زمان خان 4- ایمان خانلو

 

 

41- طایفه دمیرچی لو

1- قدیرلو 2- کردلر 3- گوزچلي 4- مادلو

 

 

42- طایفه جعفرقلی خانلو

1- طهماسلو 2- عباسلو 3- علی قلیلو 4- بشیرلو

 

 

43- طایفه اودولو

1- اختری 2- حاجيلو3-آغا رحيم لو

 

ادامه جدول اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

2

ایل قره داغ -ارسباران

 

 

3

طایفه مستقل فولادلو

 

 

4

طایفه مستقل شاطرانلو

 

 

5

طايفه مستقل

حاج آلو

 

 

 

بر اساس نتايج سر شماري سال 1366 طایفه گیگلو در بین مجموعه طوایف شاهسون بیشترین تعداد تیره ها ( 25 تیره ) را داشته است و کوچکترین طایفه ها نیز از نظر تعداد تیره ، طایفه های مرادلو ، رضابیگو  ، ساری نصیر لو ، آرالو ، شاه علی بیگلو ،‌جعفرلو و یکلو می باشند . ایل شاهسون ازنظرتقسیمات اجتماعی و سلسله مراتب ایلی به طایفه،تیره،اوبه و خانوار تقسیم می شود..

اطلاعات مربوط به ايلات و طوايف مستقل براساس تعداد خانوار و جمعيت در دوره هاي ييلاقي و قشلاقي در جدول ذيل آمده است . كه بر اين اساس بيشترين تعداد خانوار و جمعيت و به ترتيب با 7501 خانوار و 39201 نفر در دوره ييلاقي و 11951 خانوار و 61365 نفر در دوره قشلاقي مربوط به ايل شاهسون است .

 

 

 

رديف

 

 

اسامي ايلات و طوايف مستقل1

 

اسامي طوايفنام طايفه ياطوايف

تعداد خانوار

تعدادخانوار وجمعيت دوره ييلاقي در استان

تعدادخانواروجمعيت دوره قشلاقي در استان


خانوار

جمعيت

خانوار

جمعيت


1

طايفه مستقل

فولادلو

166

166

1039

166

1039


2

 

طايفه مستقل

شاطرانلو

495

495

3012

495

3012


3

طايفه مستقل

حاج الو

13

-

-

13

61


3

ایل شاهسون

-

11951

7501

39201

11951

61365


4

ایل قره داغ ارسباران

-

193

6

45

193

1055


جمع

12818

8168

43297

12818

66532


پیشینه تاریخی ایلات و اقوام استان
شاهسون ها جزء ايلات و طوايف عشايري ترك تبار و ترك زبان ايران هستند از نظر پيشينه تاريخي ، نياكان اين گروه عشايري به اسم تركمنان "غز " يا " اغوز " از اواخر قرن سوم هجري از مرزهاي شمال شرقي ايران وارد سرزمين خراسان بزرگ شده و از سلطان محمود غزنوي اجازه استقرار در آن نواحي را يافتند . پس از مرگ سلطان محمود و طي دوران جنگ بين سپاه مسعود غزنوي و سلجوقيان ، تركان غز جانب سلجوقيان را گرفته و با شكست مسعود ، تركمن هاي غز به همراه سپاهيان پيروز سلجوقي وارد سرزمين ايران شده و در مناطقي از شمال شرق تا شمال غرب ايران و بخصوص در آذربايجانشرقي و دشت مغان ، نواحي وسيعي از آسياي صغير (تركيه امروزي) ، قسمتهايي از شام (سوريه كنوني) و شمال عراق پراكنده شده و عمدتاً به شيوه چادر نشيني گذران زندگي مي كردند . از دوره صفويه تا قرن معاصر ، طوايفي از عشاير ترك زبان شاهسون در منطقه وسيعي از ايران پراكنده بوده اند . از ميان مجموعه ايلات و طوايف ترك زبان مورد اشاره در دوره معاصر لفظ ايل شاهسون (ائل سون) فقط به آن تعداد از طوايف اطلاق مي شود كه قلمرو و استقرار ييلاقي و قشلاقي آنها عمدتاً در استانهاي اردبيل و آذربايجانشرقي قراردارد و تعدادي از طوايف شاهسون مستقر در منطقه قره داغ استان آذربايجانشرقي " ايل ارسباران " نيز اطلاق مي شود .

سيماي جامعه عشايري استان اردبيل

دوشنبه, 14 اسفند 1391 09:18
منتشر شده در سیمای عشایر استان

سيماي جامعه عشايري استان اردبيل

جامعه عشايري يادگاراني از تاريخ درخشان و پرافتخار اين سرزمين كهن سال با قدمتي نزديك به 12000 سال تاريخي مي باشند . اين مردمان صادق و سلحشور و كم ادعا كهن ترين ارزش هاي اسلامي و بومي را ميراث دارند و حافظان اصيل سرزمين ايران و سرحدات كشور هستند . براساس سرشماري 1387 عشاير استان از دو ايل بزرگ بنام هاي ايل شاهسون با 93/4 درصد و ايل قره داغ با 5/1 درصد جمعيت و دو طايفه مستقل شاطرانلو با 3/8 درصد و طايفه مستقل فولادلو با1/3 درصد جمعيت در قالب 15192خانوار و 80000 نفر جمعيت ، تشكيل يافته است . اين تعداد عشاير در 572 قشلاق ، 7 زيست بوم ، 51 سامانه و 1527 اوبه زندگي مي كنند كه در مجموع 45 طايفه را تشكيل مي دهند . از نظر مقايسه آماري عشاير استان ، 4/5 درصد جمعيت استان و در كل6 درصد جمعيت عشايري كشور را تشكيل مي دهند . شواهد تاريخي گوياي اين مطلب است كه عشاير شاهسون اردبيل دومين و به قولي سومين ايل بزرگ كشور مي باشد و يكي از بهترين نژاد گوسفند موجود در كشور به نام نژاد مغاني و زيستگاه اصلي شتر دوكوهانه را در خو جاي داده است .  از نظر جمعيت دامي عشاير استان داراي 1/5 ميليون واحد دامي ، كه اين تعداد واحد دامي در 591745 هكتار مراتع كه 58/3 درصد مراتع استان را شامل مي شود تحت تعليف خود دارند .  عشاير استان ساليانه با توليد 43 هزار تن شير ، 10/5 هزار تن گوشت و 1500 تن پشم يكي از توليد كننده عمده محصولات پروتئني در كشور و استان محسوب مي شوند.

صفحه 65 از 65
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045