You are here: Home
درخواست برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
درخواست برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی توسط جهاد کشاورزی و امورعشایر
درخواست کننده (*)
ورودی نامعتبر
نام شهرستان (*)
ورودی نامعتبر
تعداد خانوار ساکن در قشلاق (*)
ورودی نامعتبر
نام بخش (*)
ورودی نامعتبر
زمان برگزاری (*)
ورودی نامعتبر
نام قشلاق (*)
ورودی نامعتبر
نام ییلاق (*)
ورودی نامعتبر
سرفصل دوره (*)
ورودی نامعتبر
عناوین دوره (*)
ورودی نامعتبر
عناوین دوره های درخواستی غیر از موارد فوق :
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر
ارسال
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045