You are here: Home
درخواست صدور دفترچه
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
فرزند (*)
ورودی نامعتبر
ساکن (*)
ورودی نامعتبر
طایفه (*)
ورودی نامعتبر
شهرستان (*)
ورودی نامعتبر
منطقه ییلاقی مورد نظر جهت کوچ (*)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
  بازآوری
ورودی نامعتبر
لطفا کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045