You are here: Home :: عشایر استان طوایف و تیره ها معرفی ایلات و طوایف کوچنده
دوشنبه, 14 اسفند 1391 09:23

معرفی ایلات و طوایف کوچنده

(0 آرا)

معرفی ایلات و طوایف کوچنده

بر اساس نتایج سرشماری اجتماعی – اقتصادی سال 1366 ، عشایر استان از دو ایل بنامهای شاهسون و قره داغ – ارسباران و سه طایفه مستقل فولادلو ، شاطرانلو و حاج آلو تشکیل شده است . از میان ایلات و طوایف مستقل استان ایل شاهسون بزرگترین ایل استان و نیز سومین ایل بزرگ کشور می باشد . این ایل از 43 طایفه ، 241 تیره و 1527 اوبه تشکیل شده است که اسامی طوایف و تيره هاي  ایل شاهسون در جدول ذيل ارائه شده است .

 

تعداد ايلات، طوايف مستقل و زير رده هاي آنها بر اساس نتايج سرشماري عشاير كوچنده استان اردبيل سال1387

دوره استقرار

تعداد ايلات

تعداد طايفه مستقل

تعداد طايفه

تعداد تيره

تعداد كوچكترين رده

ييلاق

2

3

*

*

*

قشلاق

2

2

43

241

1527

 

* درنتايج تفصيلي سرشماري سال 1366 اطلاعات در خصوص طوايف و ايلها به تفكيك دوره قشلاقي و ييلاقي و بر حسب شهرستان مشخص نشده است .

جدول صفحه بعد اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره  قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387 را نشان مي دهد.

 

اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره  قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387*

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ايل شاهسون

1- طایفه طالش میکائیلو

1-  تيره قزیل کچی  2- تیره قره باغ لار  3- تیره نوردلو

4- تیره جانیارلو  5- تیره بنیه لر   6- تیره ملالو

2- طایفه عیسی لو

1- تیره حبیب اله بیگلو  2- تیره اروجلو   3- آقا حسین بیگلو

4- عیسی لو      5- هامپا   6- عباداله بیگلو

3- طایفه سیدلر

1- سیدی    2- ملی   3- کورلار

4- طایفه کور عباسلو

1- تیره ترید   2- کورلار    3- عزیز لو

5- طایفه مرادلو

1- تیره مرادلو

6- طایفه گیکلو

1- نظرلو 2- طومارلو  3- عباسعلی  4- خلیل لو  5- گل میرزالو
6- رمضانلو  7- قیطرانلو  8- صفرلو  9- مصطفی لو  10- قره پتخلی 11- خان حسین لو 12- آبشلو 13- اروجلو 14- حاجی حسنلو 15- جبلو 16- حاجی ایمانلو 17- گون اولی 18- مدینه لو19- بوزاغلو 20- موسی لو 21- حاجی جعفرلو  22- میرزاعلی23-آقا حسنلو 24- حاجی الهویردی 25- محمد علی

7- طایفه اجیرلو

1- سرودلو 2- شین لو 3- هدیلو 4- حلاجلار 5- بدلی 6- کوسه لر 7- اروسلو 8- اجیرلو 9- اسماعیلو 10- امیرخانلو 11- اروجلو  12- طورون13- قره سقال 14- یعقوبگلو

8- طایفه حسینکلو

1- حاجی عابلي 2- قاسم خانلو 3- خزیلی 4- کچلر 5- میر علملو 6- لله لو 7- عباسقلو 8- امیرلو 9- اروجلو

9- طایفه بالابیگلو

1- شهبازی 2- اعلائی 3- آقائی 4- نصیری 5- بایرامی 6- خلفلو

10- طایفه بیگ باغلو

1- حاجی علی حسنلو 2- حاتم خانلو 3- آغ ساغلو

11- طایفه کلاش

1- بدیر خانلو 2- پاشالو

12- طایفه ساری نصیرلو

1- ساری نصیرلو

13- طایفه خامسلو

1- خامسلو   2- آلش

14- طایفه رضا بیگلو

1- رضا بیگلو

 

* در نتايج سرشماري سال 1366 اطلاعات  در خصوص طوايف و ايلها به تفكيك دوره قشلاقي و ييلاقي بر حسب شهرستان مشخص نشده است .

 

ادامه جدول اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ايل شاهسون

15- طایفه بیگدیلو

1- گوشلو 2- معصوملو 3- بالاخانلو 4- ساری گبلو 5- علیمرادلو

16- طایفه جلودارلو

1- حسن علیلو 2- ولی مملو 3- عزیزلو 4- نریمانلو 5- یاخونلو 6- جعفرخانی 7- اسماعیل خانلو 8- عیوضعلی 9- قهرمان 10- حاج سلیمانلو

17- طایفه تکله

1- صغیرلو 2- یارال اوند 3- كلوان 4- شاه قزلی 5- ایوادلو 6- حاج زری7- تخمارلو  8- قره لر 9- کول آباد

18- طایفه گبلو

1- احمد لو 2- ایمانلو 3-  غنيم لو  4- قره گبلو       5- مصطفی لو

19- طایفه قره جبدرق

1- گل محمد  2- عطائی  3- نورد لو

20- طایفه آرالو

1- آرالو

21- طایفه قوتلار

1- نجف لی 2- قره جالو 3-   عجم علي 4- تقی بیگلو  5-  حاج زينالو       6- عیسی لو 7- جن لر  8- حاجی محمد لو

22- طایفه مغانلو

1- جلیل لو 2- بجروان 3- گویجه لر 4- گونشلی 5- رضا بیگلو 6- شیرعلی 7- حاج لطف اله 8- الجلر 9- حاج علي لو 10- علیقلو 11- موزیک لر12- رضاقلی لو 13- بگ لر ( قنبرلو ) 14- طوماغانلو 15- خرده پای16-صوفیلر 17- قره ولی 18- دلی لر 19- قره لر 20- ملک لر

23- طایفه قوجابیگلو

1- نور اله بیگلو 2- نصراله بیگلو 3- ایلار 4- خسرولو 5- جوروق بیگلو6- کردلر 7- سردارلو 8- حاج خانلو 9- هامپا 10- تپلی 11-شاه مار بيگلو

24- طایفه جهان خانملو

1- شاملو 2- قره ولیلو 3- شاه مرادلو 4- احمد لو و شکرلو 5- آقا حسن لو

25- حسین حاجیلو

1- قره داغلو 2- تقی لو 3- جارایلو 4- حاجی حسنلو

26- طایفه ساربانلار

1- آقابابالو 2- علی اکبر لو 3- آقا مرادلو 4- جوروقلو

27- طایفه هومونلو

1-  اله ورني 2- قباد  3- تکه چی

28- طایفه عربلو

1- سعید یارلو 2- منصور خانلو

29- طایفه شاه علی بیگلو

1- شاه علی بیگلو

 

 

30- طایفه مستعلی بیگلو

1-   مشي لو   2- نصیرلو 3-همت عليلو 4- زیادخانلو 5- اسد لو 6- صادقلو

 

 

31- طایفه قره لر خیاوی

1- موسی لو 2-  سويلش 3- حاجی قربانلو 4- استاد محمدلو 5- عجم

 

 

32- طایفه لاهرود

1- حاج اسماعیل پور 2- سلیمانلو 3- بسدي4- میرزامراد 5- ایمان علیلو

 

 

33- طایفه آیواتلو

1- آقارضالو 2- حسین لو 3- قربان لو

 

 

34- طایفه ساری خانلو

1- ساری خانلو

 

 

35- طایفه جعفرلو

1- جعفرلو

 

 

36- طایفه حاجي خواجه لو

1- پولادخانلو2- نریمانلو 3- قیطرانلو 4- قره گوزلو 5-  حاجي محمد خانلو 6- قره حسنلو 7- قهرمانلو 8- حاجی اسدلو 9- حاجيلو 10- ماشيلو 11- ابیش لو 12-حاجی محمدلو 13- رستم خانلو 14- عیوضلو 15- آقا قارداشلو

 

 

37- طایفه یکه لو

1- رستملو

 

 

38- طایفه ساری خان بیگلو

1- کورلار 2- امین زاده 3- مصطفی لو 4- عابدینی 5- قره قاسملو 6- اله قلی بیگلو 7- عبداله بیگلو 8- اله ویردی بیگلو 9- عباس بیگلو 10- شاهرضالو  11-آقاجان بیگلو

 

 

39- علی بابالو

1- بیگ آلو 2- هموارکندی 3- قوتوربلاغی 4- نظرعلی بلاغی5- قره موسی لو

 

 

40- طایفه خلیفه لو

1- حاجی شهبازخان 2- طاهرلو 3- حاجی زمان خان 4- ایمان خانلو

 

 

41- طایفه دمیرچی لو

1- قدیرلو 2- کردلر 3- گوزچلي 4- مادلو

 

 

42- طایفه جعفرقلی خانلو

1- طهماسلو 2- عباسلو 3- علی قلیلو 4- بشیرلو

 

 

43- طایفه اودولو

1- اختری 2- حاجيلو3-آغا رحيم لو

 

ادامه جدول اسامي ايلات و طوايف مستقل دوره قشلاقي استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري 1387

رديف

نام ايل يا طايفه مستقل

اسامي طوايف

اسامي تيره ها

2

ایل قره داغ -ارسباران

 

 

3

طایفه مستقل فولادلو

 

 

4

طایفه مستقل شاطرانلو

 

 

5

طايفه مستقل

حاج آلو

 

 

 

بر اساس نتايج سر شماري سال 1366 طایفه گیگلو در بین مجموعه طوایف شاهسون بیشترین تعداد تیره ها ( 25 تیره ) را داشته است و کوچکترین طایفه ها نیز از نظر تعداد تیره ، طایفه های مرادلو ، رضابیگو  ، ساری نصیر لو ، آرالو ، شاه علی بیگلو ،‌جعفرلو و یکلو می باشند . ایل شاهسون ازنظرتقسیمات اجتماعی و سلسله مراتب ایلی به طایفه،تیره،اوبه و خانوار تقسیم می شود..

اطلاعات مربوط به ايلات و طوايف مستقل براساس تعداد خانوار و جمعيت در دوره هاي ييلاقي و قشلاقي در جدول ذيل آمده است . كه بر اين اساس بيشترين تعداد خانوار و جمعيت و به ترتيب با 7501 خانوار و 39201 نفر در دوره ييلاقي و 11951 خانوار و 61365 نفر در دوره قشلاقي مربوط به ايل شاهسون است .

 

 

 

رديف

 

 

اسامي ايلات و طوايف مستقل1

 

اسامي طوايفنام طايفه ياطوايف

تعداد خانوار

تعدادخانوار وجمعيت دوره ييلاقي در استان

تعدادخانواروجمعيت دوره قشلاقي در استان


خانوار

جمعيت

خانوار

جمعيت


1

طايفه مستقل

فولادلو

166

166

1039

166

1039


2

 

طايفه مستقل

شاطرانلو

495

495

3012

495

3012


3

طايفه مستقل

حاج الو

13

-

-

13

61


3

ایل شاهسون

-

11951

7501

39201

11951

61365


4

ایل قره داغ ارسباران

-

193

6

45

193

1055


جمع

12818

8168

43297

12818

66532


بازدید: 1382 بار

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045