You are here: Home :: عشایر استان زنان عشایر
زنان عشایر

جلسه در مشگين شهر

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:55
منتشر شده در زنان عشایر

برگزاری اولین جلسه بررسی مشکلات مرتبط با زنان و خانواده شهرستان مشکین شهر به همراه خانم جعفری مشاور محترم استاندار در اموربانوان و خانواده در مورخه 19/4/90 در فرمانداری شهرستان مشکین شهر با حضور مشاور امور بانوان دستگاههای دولتی صورت گرفت./

صندوق اعتبارات خرد زنان

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:54
منتشر شده در زنان عشایر

اولین جلسه توجیهی صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر در مورخه 8/3/90با حضور اعضای صندوق در منطقه اوجور سرعین تشکیل یافت .

گرامیداشت هفته زن

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:52
منتشر شده در زنان عشایر

گرامیداشت هفته زن

در راستای گرامیداشت هفته زن و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم دیدار از خانواده معظم شهداء عشایری سرعین با حضور نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان فوق و همکاری این مدیریت با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و فرمانداری در مورخه 1/2/90 صورت پذیرفت .

عملكرد مديريت امور عشاير استان اردبیل در حوزه توانمنديهاي زنان و دختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

عملكرد مديريت امور عشاير در حوزه توانمنديهاي زنان ودختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

 

1- صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران عشاير:

اين طرح حمايتي از زنان كارآفرين ودر راستاي محروميت زدايي وتوجه به زنان عشايري بعد از انجام نيازسنجي در منطقه ومشخص شدن ومطالعه در خصوص الگوهاي مصرفي واشتغالزائي منطقه صورت گرفته است.

توانمندسازي مالي زنان عشاير وحمايت مالي از اين قشر باعث مي شود آنان افرادي پرانرژي وداراي روحيه اعتماد به نفس نوآور، مسئوليت پذير وبا قدرت نسبت به حل وفصل مشكلات خود اقدام كنند وتوان استفاده از منابع مالي ومحيطي را داشته باشند وهمچنين بعنوان گرداننده طرح اقتصادي علي الخصوص در زمينه صنايع دستي كه ريشه در فرهنگ جامعه ايران دارد قدم مثبتي باشد. بعد از تزريق سرمايه از طرف دفتر امور زنان رياست جمهوري به صندوقها وواريزي سهام هر يك از اعضاء نوبت به گروه بندي ووام دهي در يك فاصله استراحت بعد از تزريق وام ميباشد كه اعضاء وسهام داران عضو صندوقها وامهاي دريافتي را با كارمزد ناچيز در حدود(4-10%) به صندوق بازپرداخت مي كند تا به تناسب همه اعضاء از فعاليت اقتصادي صندوقها بهره مند شوند

 

 

«صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران »

ردیف

شهرستان

قشلاق

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی ریال

1

مشکین شهر

نوری کندی

فرش

33

2/500/000

60/000/000

2

سرعین

اوجور

کشاورزی و دامپروری

11

36/000/000

40/000/000

3

خلخال

غفور آباد

گیاهان داروئی، قارج ، پرورش مرغ

23

24/000/000

80/000/000

4

بیله سوار

حاج سلیمان

پرورش غاز ، بوقلمون ، مرغ و ...

16

4/200/000

40/000/000

 

2- تشكيل تشكلهاي تعاوني زنان ودختران عشاير:

اهدافي كه اين مديريت در ارتباط با ايجاد تشكلهاي تعاوني زنان عشايري دنبال مي كند عبارتند از ايجاد اشتغال، سازماندهي مشاغل،افزايش درآمد واز همه مهمتر زمينه سازي براي حضور زنان عشايري در فعاليتهاي اجتماعي واقتصادي، همچنين بوجودآوردن روحيه خود باوري در اين قشر زحمتكش جامعه وسياستهايي مانند توسعه، گسترش، حمايت وتثبيت تعاونيهاي مرتبط را همراه با آموزشهاي خاص دنبال مي كند وظايفي كه اين مديريت در خصوص تشكلهاي تعاونيهاي زنان بر عهده داردبرنامه ريزي درجهت شناسايي ومعرفي مشاغل وحما يت از شكلهاي اقتصادي وهمچنين توسعه تقويت وتثبيت تعاونيهاازطريق بازاريابي است كه در ابتدا با حضور 7 نفر عضو تشكيل مي يابد وبعد به تناسب افزايش فعاليت اقتصادي تعداد اعضاي تعاوني نيز رو به افزايش مي رود.

 

«تشكلهاي تعاوني زنان ودختران»

ردیف

شهرستان

قشلاق

نام شرکت تعاونی

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی (ریال )

1

مشگین شهر

نوری کندی

نوری کندی مشیران

فرش ابریشم

30

1/500/000

60/000/000

2

مشگین شهر

قلدور کهلی

ایپک قره داغ

فرش ابریشم

31

15/500/000

40/000/000

3

پارس آباد

حاج ایمان کندی

شهد شفاف مغان

زنبور عسل، بلدرچین

30

6/000/000

37/500/000

4

پارس آباد

اسماعیل کندی

فرش بافان

تابلو فرش

25

2/500/000

20/000/000

5

پارس آباد

بران

نگبن

ورنی بافی

29

2/900/000

20/000/000

6

گرمی

لکرآباد

انل سون

ورنی بافی

24

12/000/000

20/000/000

7

گرمی

درگاهلو

حریربافت

ورنی بافی

30

300/000

20/000/000

8

گرمی

تکبلاغ

ماهان

ورنی بافی

9

900/000

10/000/000

9

گرمی

سروآغاجی

سروآغاجی

ورنی بافی

25

1/250/000

25/000/000

 

3- طرح پرورش گوسفند داشتي توسط زنان سرپرست خانوار:

 

طرح پرورش گوسفند داشتي مغاني به دليل اينكه تمام زنان عشايري با اين حرفه آشنائي كامل دارند واز طرفي منطقه ووجود مراتع وسيع چرا زمينهاي كشاورزي مي توانند خوراك نيمي از سال دامهاي كوچكي از قبيل گوسفند را فراهم كند در ضمن به دليل همراهي آنان با گله در اين 6 ماه نياز به هزينه نگهداري در محيط بسته نداشته (فصل كوچ) در نتيجه توانسته بعنوان طرح موفق در جهت ايجاد اشتغال مولد براي هر خانوار عشايري موثر باشد. اين طرح كه در قالب يك طرح حمايتي از زنان عشاير سرپرست خانوار ويا بدسرپرست ودختران جوان عشايري مطرح بوده توانسته در جهت بهبود وضعيت اقتصادي خانوار عشايري وهمچنين باعث تشويق وترغيب زنان عشايري در انجام امورات مربوط به فعاليتهاي كشاورزي ودامپروري بشمار آمده است. در اجراي اين طرح كه حداقل واگذاري ميش داشتي به هر فرد 16-10 رأس مي باشد وبصورت اماني در اختيار هر زن سرپرست خانوار براي مدت حداقل پنج سال قرار گرفته است. اعتبار اين طرح از محل اعتبارات مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري تأمين شده است.

 

طرح پرورش گوسفند داشتي

ردیف

شهرستان

قشلاق

تعداد دام تحویلی

1

مشگین شهر

جبدرق

10

2

پارس آباد

قنبرلو – حاج میر قورچای

20

3

بیله سوار

خان گلدی – اسماعیل خان

20

4

گرمی

چات

5

 

4-طرح آموزش براي زنان ودختران عشاير:

با عنايت به اينكه نيمي از جمعيت عشايري را زنان عشايري تشكيل مي دهند وبخش عظيمي از اين جمعيت فاقد مهارت وآموزش لازم بوده وبصورت غيرفعال به سر مي برند وبخش قابل توجهي نيز با بهره وري نيروي كار ودوشادوش مردان در عرصه هاي توليد مشغول فعاليت هستند لذا در اين راستا ارايه آموزشهاي ترويجي وبهداشت در ميان زنان بازده مضاعف داشته واين مديريت در طي چندين سال شروع به ارايه دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت زنان ودختران در جهت بالا بردن سطح بهداشت به دليل نحوه خاص زندگي عشايري وعدم دسترسي به مراكز بهداشتي ونيز عدم برخورداري از رسانه هاي گروهي وسايل ارتباط جمعي وهمچنين ارائه آموزشهاي ترويجي كشاورزي ودامداري وفني وحرفه اي جهت تقويت ومهارت موجود در بين زنان ودختران عشاير نموده است ومراكز فني وحرفه اي شهرستانها وهمچنين مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها ومعاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري، جمعيت هلال احمر، مراكز بهداشت ادارت منابع طبيعي شهرستانها همكاري شايسته اي بعمل آورده اند.

 

دوره آموزش انجام يافته

ردیف

عنوان پروژه

واحد

سال

85

سال

86

سال

87

سال 88

1

آموزش و تربیت مددکار عشایر

نفر روز

1340

375

200

1636

2

آموزش جایگزینی سوخت فسیلی

نفر روز

500

82

617

1000

3

آموزش فنی و حرفه ای

نفر روز

57

707

2358

900

4

آموزش صنایع دستی

نفر روز

--

--

450

336

5

آموزش طرح رحمت با همکاری تبلیغات

نفر روز

--

--

36188

--

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045