You are here: Home :: تازه ها و خبرها
تازه ها و خبرها


اعتبارات امور عشایری خلخال 2 برابر شد.

مدیرکل امور عشایر اردبیل خبر داد؛

تغییر کاربری ۹ اطراق‌گاه عشایر اردبیل/به دنبال احیا هستیم.

 

رئیس سازمان امور عشایر ایران:

تشکل ها مي توانند پشتيبان دولت در خرید تولیدات تضمینی باشند.

 

رئیس سازمان امور عشایر ايران:

دولت حامی و پشتیبان جامعه عشایري كشور است.

 

 

مدیرکل امور عشایر اردبیل مطرح کرد؛

ظرفیت عشایر برای مدیریت مراتع اردبیل به‌کار گرفته شود.

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045